Käyttöehdot

Wuh.fi -sivuston palveluntarjoajana toimii Verkkobisnes Toude Tmi ja tämä sopimus on voimassa palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän välillä. Käyttäjänä sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, mikäli et noudata näitä ehtoja, et ole oikeutettu käyttämään sivustoa.

Sivuston sisältö on wuh.fi tai kolmannen osapuolen omaisuutta. Sisältöön luetaan kaikki sivustolla ilmenevä, näkyvä ja kuuluva. Sisältöä suojataan tekijänoikeuslailla sekä muilla siihen soveltuvilla laeilla. Mikäli oikeuksia sivustoon ja sen sisältöön ei kirjallisesti ole myönnetty, ne pidätetään. Sivujen käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, siirtää, jaella tai tallentaa sivujen sisältöä tai osaa niistä ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Sisällön osittainenkin jakaminen ilman etukäteistä kirjallista palveluntarjoajan suostumusta on kiellettyä. Poikkeuksena lasketaan muunmuassa linkkien jakaminen, mutta tässä tapauksessa palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuutta varmistaa oikeudellisuutta ulkopuolisille sivustoille linkitetyistä materiaaleista kuten facebook jakaminen missä ja miten sitä jaetaan, tästä vastuu siirtyy täysin jakajalle joka jakaessaan sitoutuu noudattamaan lakia sekä lupautuu noudattamaan jakamista hyvänmaunmerkeissä.

Sivuillamme mahdollisesti linkitettyjen sivujen käyttöön sovelletaan kyseisten sivujen käyttöehtoja. Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa niillä olevan aineiston sisältöön, eikä niiden sisältö ole palveluntarjoajan hallinnassa. Siirtyessään tälläisille sivuille, käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot. Tälläisien sivustojen materiaali ei ole palveluntarjoajan hallinnassa.

Palvelussa julkaistava aineisto toimitetaan ilman takuuta saatavuuden, luotettavuuden, keskeytyksettömyyden, sisällön tai muunkaan ominaisuuden suhteen. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sisällön soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen, eikä vastaa sivuilla tarjotun palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista tai muistakaan vahingoista tai menetyksistä. Palveluntarjoaja pidättää itselleen oikeuden muuttaa sivuja ja rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.

Lähettämällä palveluun materiaalia, käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että aineisto ei ole laitonta tai epäasiallista. Käyttäjä sitoutuu myös varmistamaan, että aineistossa mahdollisesti olevat virukset tai muut vahingolliset ominaisuudet on poistettu. Käyttäjä vahvistaa ja varmistaa myös, että lähetetty aineisto on käyttäjän omaa tai käyttäjällä on rajoitukseton oikeus antaa se palveluntarjoajalle, joka voi käyttää ja julkaista aineistoa maksutta ja/tai sisällyttää sen omiin käyttötarkoituksiinsa maksutta ja ilman velvotteita käyttäjää kohtaan. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjän lähettämästä aineistosta eikä sen sisällöstä ja voi poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan milloin tahansa.

Sivustolle rekisteröityessään käyttäjä ymmärtää palvelun tallentavan hänen antamiaan tietojaan rekisteriin. Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on tarkastusoikeus, henkilötiedon korjaamisvaatimuksen esittämisoikeus sekä kielto-oikeus. Henkilötiedon korjaamisvaatimuksen esittäjällä on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Kielto-oikeudella tarkoitetaan lähinnä henkilön oikeutta kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan ja muuhun suoramarkkinointiin.

Palvelun käyttämiseksi ja rekisteröitymiseksi käyttäjä tulee vahvistamaan, että rekisteriä ja hänen antamiaan tietoja saa tallentaa palvelun tietokantoihin. Käyttäjän tulee myös ymmärtää, että palvelussa ei ole mitään vastakeinoja hakkeroinnin estämiseksi, täten käyttäjä ymmärtää hänen tietojensa olevan arkaluontoisia eikä lisää sivustolle mitään, mikä on vahingollista joutuessaan vääriinkäsiin! Käyttäjä on täysin itse vastuussa antamastaan aineistosta, materiaalista, kuvista, teksteistä, äänistä, linkeistä ja kaikesta muusta vastaavasta mitä hän itse tallentaa sivuston tietokantoihin.

Palvelun käyttämiseen ja ehtoihin sovelletaan lakia.